Herrenbesen:
Vitnir vom Hexenbuckl


Vitnir vom Hexenbuckl

geboren 2017 - Hengst

 

M: Snaedis vom Hexenbuckl

V:  Vilmundur frá Feti


Buski vom Hexenbuckl


Buski vom Hexenbuckl
Buski vom Hexenbuckl

Pipar vom Hexenbuckl


Pipar vom Hexenbuckl
Pipar vom Hexenbuckl

Likkuriddari vom Hexenbuckl


Likkuriddari vom Hexenbuckl

geboren 2008 - Wallach


M:   Snerra vom Hexenbuckl

V:    Loftfari vom Eisbach

 

 


Lotus vom Hexenbuckl


Lotus vom Hexenbuckl
Lotus vom Hexenbuckl

Lotus vom Hexenbuckl

geboren 2007 - Wallach


M:   Strokka vom Hexenbuckl

V:    Loftfari vom Eisbach

 

 


Feill vom Hexenbuckl


Feill vom Hexenbuckl

geboren 2004 - Wallach


M:   Strokka vom Hexenbuckl

V:    Falkí vom Schöpflgitter

 

 


Fönix vom Hexenbuckl


Fönix vom Hexenbuckl

geboren 2004 - Wallach


M:   Sylvra vom Hexenbuckl

V:    Falkí vom Schöpflgitter

 

 


Fram vom Hexenbuckl


Fram vom Hexenbuckl

geboren 2002 - Wallach


M:   Snerra vom Hexenbuckl

V:    Falkí vom Schöpflgitter

 

 


Frodi vom Hexenbuckl


Frodi vom Hexenbuckl

geboren 2002 - Wallach


M:   Sylvra vom Hexenbuckl

V:    Falkí vom Schöpflgitter

 

 


Kvikur vom Hexenbuckl


Kvikur vom Hexenbuckl

geboren 1996 - Wallach


M:   Snerra vom Hexenbuckl

V:    Sígur-Erik von Kronleiten

 

 


Sindri vom Hexenbuckl


Sindri vom Hexenbuckl

geboren 1996 - Wallach


M:   Blíka vom Lipperthof

 

 


Samson vom Hexenbuckl


Samson vom Hexenbuckl

geboren 1994 - Wallach


M:   Fenja vom Hexenbuckl

V:    Bakkus frá Bakka

 

 


Gambri vom Hexenbuckl


Gambri vom Hexenbuckl

geboren 1992 - Wallach


M:   Blíka vom Lipperthof

V:    Gandur von Gut Kempen

 

 


Vikingur vom Hexenbuckl


Vikingur vom Hexenbuckl

geboren 1985 - Wallach


M:   Blíka vom Lipperthof

V:    Stígandi frá Kolkuósi